Aktualności

Nowe kierownictwo wydziału organizacyjno-kadrowego

-
Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Maciej Zdęga z dnia 1 lutego 2020 roku powierzył pełnienie obowiązków:
- naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego kpt. Renacie Dokurno-Banasiak,
- zastępcy naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego mł. bryg. Jakubowi Jaskólskiemu.

Wręczenie dokumentów mianowania odbyło się w obecności kadry kierowniczej Szkoły. 

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Kwas - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Marcin Marciniak - SA PSP w Poznaniu

Galeria