Aktualności

Nowy trenażer do gaszenia pożarów wewnętrznych

-
17 kwietnia 2018 roku na terenie poligonu pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się odbiór modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych "Trenażer TR 007".

Nowe urządzenie znajdzie zastosowanie podczas procesu dydaktycznego z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów. Szkoleni strażacy w warunkach nie odbiegających od rzeczywistych będą mogli uczyć się i doskonalić umiejętności takie jak:
- praca przy niedostatecznej widoczności, podwyższonej temperaturze, zadymieniu, ograniczonej przestrzeni,
- poruszanie się w nieznanej przestrzeni pokonując skomplikowane przeszkody zarówno w układzie poziomym jak i pionowym przechodząc przez wąskie przestrzenie,
- ratowanie i ewakuowanie ludzi z miejsc trudno dostępnych, pomieszczeń odzwierciedlających pomieszczenia mieszkalne,
- obserwowanie zjawisk, jakie mogą zachodzić w pomieszczeniu podczas pożaru.

Trenażer zbudowany jest z kontenerów transportowych ustawionych w formę imitującą trzykondygnacyjny budynek z podziałem funkcjonalnym w postaci modułu ogniowego oraz modułu taktycznego, wyposażonego miedzy innymi w wewnętrzną i zewnętrzną klatkę schodową, pomieszczenia zaprojektowane analogicznie do realnych warunków mieszkalnych oraz komorę ogniową.

Poznański trenażer jest jednym z grupy 18 takich instalacji na terenie naszego kraju. Jego zakup został zrealizowany dzięki projektowi pod nazwą: "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych" współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opracowanie: kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu