Aktualności

Obchody Dnia Strażaka w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

-

W dniu 15.05.2024r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się uroczystość Obchodów Dnia Strażaka, w której udział wzięli pracownicy cywilni oraz funkcjonariusze pełniący służbę w szkole, a także zaproszeni na ta uroczystość goście w osobach:
 • st. bryg. Paweł Frysztak, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 • st. bryg. Jacek Strużyński, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • st. bryg. Tomasz Wiśniewski, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • bryg. Robert Natunewicz, Zastępca  Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • st. bryg. Tomasz Grelak, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • st. bryg. Grzegorz Banaszak, p.o. Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • st. bryg. Damian Jankowiak, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • bryg. Tomasz Daszkiewicz, p.o. Komendanta Powiatowego w Obornikach
 • nadkom. Wojciech Marciniak, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejski Policji w Poznaniu 
 • płk Dariusz Wyrzykowski, Dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • ppłk Piotr Sztrom, Komendant Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu
 • cz.p.o. st. chor. sztab. Jacek Staniszewski, Komendant  Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych
 • płk.  Robert Sierko, szef sztabu w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach
 • płk Rafał Matera, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
 • mjr Wojciech Bininda, reprezentujący Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu
 • mjr Grzegorz Hołubowicz, Kierownik Składu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej w Porażynie
 • Ks. Mateusz Drob, Kapelan Wielkopolskich Strażaków
 • Ks. prałat Stanisław Wojtaszek, Kapelan Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Ks. Marek Matyba, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Poznaniu
 • Dh Mariusz Roga, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu
Zgodnie z ceremoniałem wydarzenie rozpoczęte zostało złożeniem meldunku starszemu brygadierowi Pawłowi Frysztakowi Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przez dowódcę uroczystości, bryg. Mariusza Międzybrodzkiego, o gotowości zgromadzonych pododdziałów do uroczystości. Po przywitaniu pododdziałów oraz ceremonialnym podniesieniu flagi państwowej, a także odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. Andrzej Zajączkowski. Komendant w swoim wystąpieniu złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim zgromadzonym, dziękując za trudy pracy oraz zaangażowanie i codzienną sumienną służbę. Dzień Strażaka to również czas wyróżnień i awansów, których nie zabrakło podczas uroczystości.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostali wyróżnieni:
 
1. asp. sztab. POLCYN Sławomir
2. Pani KAŁUŻNA Wanda

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostali wyróżnieni:

1. st. asp. CEDRO Grzegorz
2. asp.         ŁAGOWSKI Mariusz
3. mł. asp. MENDYK Łukasz
4. mł. asp. MIRR Marcin
5. asp.         PIASECKI Damian
6. asp.         WACHOWIAK Szymon
7. mł. bryg.  CEDRO Anna
8. st. ogn. OLEJNIK Roman
9. mł. asp. MUZOLF - KAMIŃSKA Karolina
10. mł. asp. ŁABENDZKI Piotr

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę zostali wyróżnieni:

1. Pan          KORNOBIS Krzysztof
2. mł. asp. WEŁNIC Jacek
3. asp.         TOMCZAK Krzysztof
4. st. kpt. RYCHLICKI Przemysław
5. asp.         RENDSZMID Dawid
6. asp.         JAWORSKI Mateusz
7. asp. SOBERSKI Bartosz

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
 
Złotą odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" został wyróżniony:

1. bryg. BERUS Przemysław

Srebrną odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" zostali wyróżnieni:

1. bryg.   BREŚ Jacek
2. st. bryg.    FABIAŃSKI Michał
3. asp. sztab. FRĄCKOWIAK Dariusz
4. st. kpt.  KOZŁOWSKI Sławomir 
5. bryg.     WENCKA Andrzej


Brązową odznaką "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" zostali wyróżnieni:
1. mł. asp. MUZOLF -  KAMIŃSKA Karolina
2. st. kpt. DOKURNO - BANASIAK Renata
3. st. kpt. KIERZEK Tomasz
4. asp.         LAMPERSKI Przemysław
5. st. kpt. MARCINIAK Marcin
6. asp. sztab.WENCEK Maciej

Na stopień młodszego brygadiera awansowana została:

       st. kpt. CEDRO Anna

Na stopień starszego kapitana awansowany został:

      kpt. PAWLAK Przemysław

Na stopień kapitana awansowany został:

      mł. kpt. BAJUR Michał

Na stopień aspiranta sztabowego awansowany został:

      st. asp. ŁAGUTOCZKIN Grzegorz

Na stopień starszego aspiranta awansowany został:

      asp. LAMPERSKI Przemysław

Na stopień aspiranta awansowany został:

1 mł. asp. FALLMANN Krzysztof
2 mł. asp. KULAWSKI Patryk
3 mł. asp. ŁABENDZKI Piotr
4 mł. asp. ŁAGOWSKI Mariusz
5 mł. asp. WEŁNIC Jacek


Na stopień starszego sekcyjnego awansowani zostali:

1 sekc.  PŁÓCIENICZAK Adam
2 sekc.  WENCEK Patrycja


Na stopień sekcyjnego awansowani zostali:

1 st. str. Jarosz Mateusz
2 st. str. Pawlak Hanna


Wśród awansowanych na wyższe stopnie służbowe nie zabrakło również słuchaczy kształcenia dziennego w zawodzie technik pożarnictwa, którzy zwyczajowo, spełniając kryteria Szkoły awansowani zostali na wyższe stopnie służbowe. 

Na stopień ogniomistrza awansowany został:

     mł. ogn. kdt IDZIAK Antoni

Na stopień młodszego ogniomistrza awansowany został:

     st. sekc. kdt SOBCZAK Piotr  

Na stopień sekcyjnego awansowani zostali:

1 st. str. kdt MAŃKA Przemysław
2 st. str. kdt KROMPASZCZYK Piotr 
3 st. str. kdt SZRAGA Mikołaj
4 st. str. kdt MATERNA Hubert 

Na stopień starszego strażaka awansowani zostali:

1 str. kdt ZAWADA Sonia
2 str. kdt CIBOROWSKI Jakub 

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych z okazji Dnia Strażaka zostały przyznane następujące wyróżnienia:

NAGRODĘ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  I ADMINISTRACJI OTRZYMAŁA 
st. kpt. Emilia Pałubicka - Florczak

NAGRODĘ KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OTRZYMAŁ 
         sekc. Radosław Bogdański


Opracowanie: bryg. Rafał Wypych
Zdjęcia: asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań. 


Galeria