Aktualności

Odprawa Wydziału Prewencji Społecznej Komendanta Głównego PSP.


W dniach 5-7 czerwca 2024 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się odprawa Wydziału Prewencji Społecznej Komendanta Głównego PSP z Koordynatorami Prewencji Społecznej komend wojewódzkich oraz szkół pożarniczych.
Pierwszego dnia odprawę otworzył st. bryg. Artur Banasiak Z-ca Komendanta SA PSP w Poznaniu. 
W tracie trzy dniowej odprawy poruszono zagadnienia:

1. Budowania prewencji społecznej w szeregach służb mundurowych;
2. Wpływ materiałów palnych w budynkach mieszkalnych i ich wpływ na śmiertelność;
3. Ustawa Kamilka;
4. Wizyta w KM PSP Poznań - zwiedzanie sali ognik oraz escape room;
5. Wizyta w pierwszej w Polsce salce edukacyjnej na terenie Muzeum w Rakoniewicach;
6. Jak rozpoznać prawidłowe czujki dymu i czadu;
7. Prezentacja nowoczesnych narzędzi edukacyjnych tj. mobilny symulator zagrożeń pożarowych "nowoczesna stodoła";
8. Prezentacja sali edukacyjnej do szkoleń przyszłych strażaków;
9. Debata na temat przyszłości działalności prewencji społecznej ze bryg. mgr inż. Radosławem Kozickim Zastępcą Dyrektora Biura Komendanta Głównego.

W drugim dniu odprawy odbyło się spotkanie ze st. bryg. mg inż. Pawłem Frysztakiem Zastępcą Komendanta Głównego PSP, który podziękował za dotychczasową pracę, zaangażowanie i poświęcenie w realizacji zadań służbowych z zakresu prewencji społecznej.

Opracowanie: st. kpt. Emilia Pałubicka - Florczak, bryg. Rafał Wypych
Zdjęcia: st. kpt. Emilia Pałubicka - Florczak, SA PSP Poznań, Koordynatorzy Prewencji Społecznej komend wojewódzkich oraz szkół pożarniczych.


Galeria