Aktualności

Odszedł na wieczną służbę...

-
Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada 2021 roku w wieku 91 lat, zmarł emerytowany, wieloletni pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ppłk. w st. spocz. Henryk Kaczmarek.

Pan ppłk. w st. spocz. Henryk Kaczmarek pracę zawodową rozpoczął 6 października  1951 r. odbywając służbę w różnych jednostkach wojskowych na terenie kraju. Na emeryturę przeszedł w dniu 7 grudnia 1990 r. jako oficer Wojska Polskiego. Służbę w Szkole Chorążych Pożarnictwa rozpoczął 15 grudnia1990 r. na stanowisku wykładowcy w Wydziale Szkolenia. Następnie w 1994 r. został zatrudniony w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisku specjalisty, gdzie pracował do 2014 r. wykonując zadania z zakresu spraw obronnych oraz niejawnych. Niezwykle sumienne i wysoce zdyscyplinowane wykonywanie powierzonych obowiązków przyczyniło się do umocnienia systemu obronnego kraju. Swoją długoletnią, ofiarną służbą i pracą niewątpliwie w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju Państwowej Straży Pożarnej. Dla Nas wszystkich był żywym pomnikiem, o nienagannej, wzorowej postawie żołnierza, którego zawsze cechowało wysokie poczucie godności osobistej i honoru. Był niekwestionowanym autorytetem zarówno dla kadry, jak i kadetów Szkoły.

Za swoja pracę był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami i medalami m.in. otrzymał:
  • Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP,
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP,
  • Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju nadany przez Ministra Obrony Narodowej,
  • Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Złoty Medal za Długoletnią Służbę nadaną przez Prezydenta RP,
  • Dyplom z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej nadany przez Komendanta Głównego PSP.

Najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i osobom najbliższym składa kierownictwo, kadra oraz kadeci SA PSP w Poznaniu.

Pogrzeb Ś.P. Henryka Kaczmarka odbędzie się w środę 1 grudnia 2021 roku o godz. 13:10 na Cmentarzu Komunalnym nr 2 Junikowo - Poznań.

Opracowała: st. kpt. Renata Dokurno-Banasiak, SA PSP Poznań
Zdjęcie: Archiwum SA PSP Poznań