Aktualności

Omówienie zasad funkcjonowania Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego

-
W dniu 11.05.2022 roku w SA PSP w Poznaniu w ramach cyklu zajęć mających na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych aspektów wiedzy dziedzinowej tym razem z obszaru zagadnień związanych z organizacją oraz funkcjonowaniem Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego (SGRWN), zorganizowano spotkanie z Dowódcą JRG 1 w Poznaniu będącego jednocześnie Dowódcą SGRWN POZNAŃ, bryg. Mariuszem Kowalskim. 
Zajęcia były doskonałą okazją do wysłuchania porad oraz wskazówek człowieka posiadającego niesłychane doświadczenie z omawianej dziedziny ratownictwa oraz szeroko pojętej wiedzy pożarniczej, zgłębianej nieustannie od ponad 32 lat. Prelegent przedstawił słuchaczom drogę jaką omawiana dziedzina ratownictwa pokonała od początku jej zainicjowania w szeregach Państwowej Straży Pożarnej, dzieląc się z uczestnikami spotkania ciekawymi informacjami opisującymi arkana początków omawianego ratownictwa, syntetycznie ukazując skalę różnic zarówno organizacyjnych jak i sprzętowych z jakimi trzeba było się borykać tworząc zalążki opisywanej specjalizacji. 
Bryg. Kowalski oprócz faktu bycia Dowódcą SGRWN POZNAŃ jest jednocześnie jej współzałożycielem oraz głównym inicjatorem kierunku jej rozwoju i obecnego poziomu, który grupa prezentuje. Prelekcja zawierała również skrócone analizy wybranych działań ratowniczych z udziałem SGRWN POZNAŃ, ukazujące całe spektrum zagadnień składających się na skuteczność działania opisywanego pododdziału.
Sposób przekazania wiedzy oraz jej wartość podsumowana została przez uczestników prelekcji długimi, gromkimi brawami. 

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, 
Zdjęcia: st.sekc. Łukasz Rutkowski.


Galeria