Aktualności

Ostatni dzień służby

-
22 lutego 2019 roku w szkolnej świetlicy odbyła się uroczystość pożegnania st. bryg. Jana Neubauera, st. kpt. Jacka Gawrońskiego i asp. sztab.  Elżbiety Andrzejewskiej, którzy zakończyli okres czynnej służby zawodowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i przeszli na zaopatrzenie emerytalne.

Kariera st. bryg. Jana Neubauera od początku związana była z wydziałem kształcenia naszej Szkoły. Rozpoczęła się w listopadzie 1994 roku, kiedy to został przyjęty do służby. Pierwszym zajmowanym przez niego stanowiskiem był etat wykładowcy, a prowadzonymi przez niego zajęciami były mechanika oraz bezpieczeństwo budynków. Dodatkowo w charakterze instruktora wspomagał wykładowców w prowadzeniu zajęć z innych przedmiotów zawodowych. W miarę rozwoju kariery zajmował różne stanowiska służbowe, aby w 2006 roku zająć stanowisko zastępcy naczelnika wydziału kształcenia, a w 2009 roku - stanowisko naczelnika wydziału kształcenia, pełniąc tą funkcję do dzisiejszego dnia.

Pan brygadier zapamiętany zostanie jako doświadczony i kompetentny pedagog oraz wychowawca wielu pokoleń strażaków. Człowiek, który był bardzo wyrozumiałym przełożonym, skorym do pomocy każdemu podwładnemu. Doświadczenie gromadzone latami obfitowało podczas prowadzenia wydziału na kierowniczym stanowisku.

Kolejnym żegnającym się dziś ze służbą był st. kpt. Jacek Gawroński. Jego przygoda rozpoczęła się w październiku 1998 roku właśnie w naszej Szkole. Pierwsze zajmowane stanowisko służbowe to ratownik-kierowca w wydziale technicznym. W roku 2002 nastąpiło przejście do wydziału kształcenia, gdzie kapitan Gawroński po dzień dzisiejszy związany był z zajęciami w przedmiocie Taktyka działań ratowniczych. Przez ostatnie 10 lat piastował funkcję kierownika zespołu przedmiotów taktycznych.

Pan kapitan kojarzony będzie z profesjonalnym podejściem do zajęć oraz z wielką wiedzą z dziedziny szeroko pojętej taktyki działań ratowniczych. Bez wątpienia wykształcił wiele pokoleń ratowników służących w naszej formacji na terenie całego kraju. Posiadający swoje zdanie oddany kolegom.

Trzecią osobą przechodzącą w dniu dzisiejszym na emeryturę jest asp. sztab. Elżbieta Andrzejewska. Służbę podjęła w grudniu 1992 roku w naszej Szkole. Na początku była dyspozytorem szkolnego punktu alarmowego w zmianowym systemie służby aż do czerwca 1997 roku, kiedy to zmieniła wydział z działań ratowniczo-gaśniczych na organizacyjno-kadrowy. W wydziale tym służyła do dzisiejszego dnia. Poza szeroko rozumianymi zadaniami organizacyjno-kadrowymi była osobą odpowiedzialną za szkolne archiwum. Dodatkowo prowadziła zajęcia z kadetami przybliżając im zagadnienia związane z obiegiem dokumentów zgodnym z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostkach organizacyjnych PSP.

Pani aspirant kojarzyć się będzie z wysokim poziomem profesjonalizmu, z jakim wypełniała powierzone jej obowiązki służbowe. Pogodna i koleżeńska, chętnie pomagająca każdemu, kto tylko ją o to poprosił.

Odchodzących ze służby żegnała kadra oraz kadeci Szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg ich służby oraz wręczono okolicznościowe upominki.

W związku z zakończeniem pracy zawodowej kierownictwo, kadra, pracownicy i kadeci szkoły złożyli serdeczne podziękowania oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności "na nowej drodze życia". Powodzenia!Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Jacek Chełstowski - SA PSP w Poznaniu


Galeria