Aktualności

Ostatni dzień służby

-
28 lutego 2019 roku był ostatnim dniem służby w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dla jednego z jej funkcjonariuszy - st. asp. Krzysztofa Tomczaka. Na drodze przeniesienia służbowego podejmie on pracę w Komendzie Powiatowej PSP w Gnieźnie.

Jako absolwent ukończył naszą Szkołę w 2007 roku. Następnie został skierowany do pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na stanowisku ratownik. W roku 2012 awansowany został na stanowisko dowódcy zastępu i kontynuował służbę w poznańskiej "dwójce". Latem 2015 roku, na skutek pozytywnego rozpatrzenia raportu przez Komendanta Głównego PSP przeniesiony został do Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisko dowódca sekcji. Służbę w szkolnej jednostce pełnił do stycznia 2018 roku, kiedy to porzucił system zmianowy na rzecz pracy w Wydziale Kształcenia na stanowisku starszy instruktor, gdzie przez cały czas zajmował się głównie zagadnieniami z przedmiotu Taktyka zwalczania pożarów.

Przez cały czas podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe uzyskując tytuł inżyniera na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku inżynieria środowiska. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale inżynieria bezpieczeństwa pożarowego oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale studiów edukacyjnych - kierunek przygotowanie pedagogiczne. Brał udział w wielu warsztatach, szkoleniach, sympozjach i konferencjach o tematyce związanej z taktyką gaśniczą.

Od najmłodszych lat związany ze służbą ogniową jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce. Obowiązkowy i sumienny, oddany przyjaciel. Poważnie podchodzący do spraw prywatnych i służbowych. Człowiek o bardzo dużym doświadczaniu zgromadzonym przez lata w jednej z najczęściej interweniujących jednostek w kraju. Bez reszty poświęcony przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu ratowników. Ceniony przez kadetów oraz współpracowników.

Na kolejnym szczeblu kariery życzymy st. asp. Krzysztofowi Tomczakowi wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności oraz samych dobrych decyzji. Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: archiwum SA PSP w Poznaniu


Galeria