Aktualności

Ostatnia służba asp. sztab. Krzysztofa Łabendzkiego

-
W dniu 16 grudnia 2020 roku ostatnią służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przyjął asp. sztab. Krzysztof Łabendzki.

Krzysztof służbę w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu 1 listopada 1996 roku, mając już za sobą zasadnicza służbę wojskową. Krzysztof jest absolwentem XII kursu zaocznego Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Związany był z Wydziałem Kwatermistrzowskim, od 1 lipca 2001 roku Wydziałem Działań Ratowniczo-Gaśniczych gdzie spędził 18 lat, oraz od 1 października 2019 roku z Wydziałem Poligonu Szkolnego. Krzysztof wspinał się po drabinie awansowej od samego dołu zajmując stanowiska: kierowcy, ratownika-kierowcy, operatora sprzętu specjalnego, dowódcy sekcji oraz starszego instruktora - nieetatowego zastępcy dowódcy III zmiany służbowej.

Przez 25 lat 4 miesiące i 17 dni służby w Naszych szeregach brał udział w wielu szkoleniach, ćwiczeniach i manewrach oraz czynnie uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych, także jako kierujący działaniami ratowniczymi, za co był wielokrotnie odznaczany, nagradzany i awansowany przez przełożonych.

W śród odznaczeń posiada :
  •      Srebrny i brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa,
  •      Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
  •      Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której asp. sztab. Krzysztof Łabendzki po raz ostatni stanął w szeregu z kolegami odbijając tradycyjne trzy uderzenia w zmianowy dzwon.

Dziękujemy Ci Krzysztofie za Twój profesjonalizm, zaangażowanie i partnerstwo. Zawsze służyłeś radą, pomocą, zawsze można było na Ciebie liczyć. Wychowałeś ponad 1800 kadetek i kadetów studium dziennego szkoły, brałeś udział w niezliczonej liczbie interwencji, zabezpieczałeś niejedną imprezę masową rangi krajowej i międzynarodowej, pomogłeś niezliczonej liczbie poszkodowanych.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań


Galeria