Aktualności

OTRZĘSINY 2012

-

Dziś 90 słuchaczy XXII Dziennego Studium Aspiranckiego kończy swój pobyt pod namiotami na poligonie szkolnym w ramach semestru unitarnego. Otrzęsiny - tak nazywany jest dzień, w którym młodzi adepci sztuki pożarniczej poddawani są różnym próbom na torze przeszkód, a wykonywanym ćwiczeniom niejednokrotnie towarzyszy uśmiech oraz wysiłek i pot. Wpisany w tradycję naszej szkoły dzień przygotowany został przez starszych kolegów-kadetów pod nadzorem pani bryg. Urszuli Fietz-Strychalskiej. Wiedza teoretyczna, wydolność i sprawność fizyczna oraz umiejętność pokonywania słabości były niezbędne przy zaliczaniu poszczególnych  etapów próby. Na jej końcu słuchaczy czekała swoista inicjacja – pasowanie na  Strażaka przez Świętego Floriana (w którego wcielił się Dowódca Kompanii st. kpt. Grzegorz Orłowski). Dzień próby zakończył się wspaniałą grochówką „z wkładką”, którą przygotowała szkolna kuchnia.

PN

Więcej zdjęć z obozu unitarnego znajdziesz TUTAJ