Aktualności

Panel szkoleniowy w ramach projektu "Planuj-Zarządzaj-Monitoruj"

-
W dniu 29.07.2022r. na poligonie szkolnym w Luboniu odbyło się szkolenie z zakresu ergonomii wykorzystania sprzętu ochrony układu oddechowego podczas działań ratowniczych, które zorganizowane zostało w ramach projektu "Planuj-Zarządzaj-Monitoruj". Szkolenie prowadzone było przez instruktora fundacji CFBT, kol. Cezarego Jesionka. W szkoleniu udział brali pracownicy Wydziału Kształcenia, Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SA PSP, a także przedstawiciele Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu i jednostek terenowych województwa wielkopolskiego.
Organizacyjnie szkolenie podzielone było na III moduły.
Moduł I, którym był wykład przypominający zasady pracy w SOUO. W ramach omawiania przedmiotowego zagadnienia zwrócono uwagę na aspekt monitorowania oraz analizowania czasu pracy ratowników w strefie niebezpiecznej podczas pożaru. 
Moduł II, obejmujący ćwiczenia obrazujące wpływ technik oddechowych na ergonomię pracy strażaka w SOUO. 
Moduł III, który było zapoznanie uczestników szkolenia z tablicą z projektu "P-Z-M" oraz praktyczne wykorzystanie jej podczas przeprowadzanego rozwinięcia bojowego. 

Na zakończenie szkolenia instruktor CFBT przekazał opracowane w ramach projektu "P-Z-M" tablice służące do monitorowania czasu pracy strażaka w SOUO, które otrzymali przedstawiciele SA PSP w Poznaniu oraz Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu. 

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, mł.kpt. Michał Bajur, 
Zdjęcia: mł.kpt. Michał Bajur. 


Galeria