Aktualności

Podpisanie porozumienia

-
11 czerwca 2021 roku w Sali Trójkątnej Urzędu Gminy Włoszakowice, w obecności Wójta Gminy Włoszakowice Pana Roberta Kasperczaka podpisane zostało porozumienie pomiędzy Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Maciejem Zdęgą, a Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Karola Kurpińskiego  we Włoszakowicach Panem Jarosławem Zielonką. Główną ideą podpisanego porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji młodzieży, propagowania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania przyszłych kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, gospodarki oraz polskiego społeczeństwa. Podpisane porozumienie zakłada szeroką współpracę, a przede wszystkim popularyzację kształcenia pożarniczego, między innymi poprzez prowadzenie zajęć pokazowych, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno - naukowym i pożarniczym oraz imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych, a także spotkań kulturalno - historycznych. Strony porozumienia zadeklarowały gotowość do udziału w uroczystościach organizowanych przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i Zespół Szkół Ogólnokształcących na zasadzie wzajemności.

Opracowanie /na podstawie inf. Pani Karoliny Chlebowskiej - Sekretarz Gminy Włoszakowice/; mł. bryg. Rafał Wypych, SA PSP Poznań.
Zdjęcia; Pani Natalia John.


Galeria