Aktualności

Podpisanie porozumienia

-
W dniu 30 października 2019 r. w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

W ramach rozpoczętej współpracy planowane są m.in. praktyki uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Współpraca dotyczy kierowania uczniów ww. zawodów na praktykę w szkolnej kuchni i jednocześnie będzie stanowić wsparcie w pracach związanych z przygotowywaniem posiłków dla kadetów i słuchaczy.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Tomasz Wiśniewski - SA PSP Poznań