Aktualności

Podpisanie porozumienia z Komendą Miejską PSP w Poznaniu

- Dnia 5 września 2012 r. Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz podpisał porozumienie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. dr inż. Witoldem Rewersem w zakresie udziału kadetów naszej szkoły w praktykach zawodowych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta Poznania.
PN