Aktualności

Podpisano porozumienia o współpracy

- 29 marca 2019 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji związanych z nauką, które miało na celu podpisanie porozumień o współpracy.

Pierwsze podpisano porozumienie pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu reprezentowaną przez komendanta st. bryg. Jana Kołdeja a Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora  dr inż. Mariusza Kubiaka.

Następnie podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu reprezentowaną przez komendanta st. bryg. Jana Kołdeja, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu reprezentowanym przez dyrektora dr inż. Mariusza Kubiaka oraz Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu reprezentowanym przez dyrektora mgr inż. Przemysława Jankiewicza.

Podpisane porozumienia zakładają szeroką współpracę, a przede wszystkim popularyzację kształcenia zawodowego w szkołach branżowych I i II stopnia, poprzez m.in. wsparcie w organizacji klas patronackich czy wizyt studyjnych u pracodawców, upowszechnianie kształcenia zawodowego w szkołach podstawowych, organizację wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń tematycznych poświęconych kształceniu zawodowemu i dualnemu, organizację wspólnych przedsięwzięć.

Jako ostatnie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu reprezentowaną przez komendanta st. bryg. Jana Kołdeja a Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zakładem Ratownictwa Medycznego Katedry Medycyny Ratunkowej reprezentowanym przez panią Natalię Baranowską.

Umowa o współpracy ma głównie na celu wymianę informacji na tematy stanowiące zainteresowanie obu stron w formie spotkań, wykładów, itp., wymianę wizyt studentów/słuchaczy, wymianę wizyt pracowników/funkcjonariuszy, współpracę w zakresie prowadzenia pracy badawczej w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron.

Mamy nadzieję, że zawiązane dziś przyjaźnie będą długotrwałe i zaowocują wymianą doświadczeń kadr dydaktycznych uczelni, jak również wieloma wspólnymi przedsięwzięciami dla słuchaczy i kadry, które pozwolą na osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu specjalizacji w dziedzinach ratownictwa.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel - SA PSP w Poznaniu


Galeria