Aktualności

Podpisano porozumienie

-
6 listopada 2018 roku komendanci Szkoły Aspirantów PSP, Komendy Miejskiej PSP oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu podpisali porozumienie, na mocy którego w okresie od 26 listopada 2018 roku do 5 lipca 2019 roku odbędzie się Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Będzie to już V edycja przedmiotowego szkolenia tym razem w całości dedykowana dla województwa wielkopolskiego.

Dokument zawiera szczegóły dotyczące podziału zadań między stronami tj: zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników, sprzętu do realizacji zajęć czy instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Mając na uwadze powyższe szkolenie będzie realizowane w oparciu o kadrę i obiekty Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu oraz wsparcie sprzętowe KM PSP w Poznaniu przy pełnym nadzorze dydaktycznym Szkoły.

Szkolenie zostanie zrealizowane w oparciu o program szkolenia opracowany przez zespół Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na który składają się trzy etapy:
- podstawowy,
- praktyki zawodowe,
- zasadniczy.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wrócą do jednostek macierzystych przygotowani do realizacji zadań służbowych.


Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: asp. sztab. Janusz Sosiński - SA PSP w Poznaniu