Aktualności

Posadzenie dębu ku pamięci Jana Pawła II

-
25 listopada 2018 roku przed budynkiem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu posadzono dąb, który upamiętniać będzie 40 rocznicę pontyfikatu polskiego papieża Jana Pawła II. Wartym zaznaczenia jest fakt, że jubileusz ten przypada w roku, kiedy świętujemy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W trakcie przygotowań do uroczystego apelu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski w towarzystwie komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Jana Kołdeja, zastępcy komendanta szkoły st. bryg. Wiesława Pokorskiego i bryg. Tomasza Wiśniewskiego, naczelnika wydziału poligonowego szkoły bryg. Pawła Siwy i zastępcy naczelnika wydziału kształcenia bryg. Artura Banasiaka wizytował szkolny poligon pożarniczy w Luboniu, a przede wszystkim najnowszą inwestycję, czyli trenażer służący do symulacji katastrof kolejowych oraz działań ratowniczych z tym związanych. Stanowisko wyposażone jest w całą infrastrukturę kolejową, między innymi w peron kolejowy, specjalnie przygotowane elektryczne zespoły trakcyjne, niestrzeżony przejazd kolejowy. Symulator umożliwia ćwiczenie wykonywania dostępu do osób poszkodowanych w katastrofach kolejowych, jak również szeregu innych działań wynikających z potrzeby akcji ratowniczej.

Wydarzenie rozpoczął apel na placu szkoły, gdzie dowódca uroczystości kpt. Przemysław Zaradniak złożył meldunek komendantowi głównemu gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu. Następnie Komendant Główny PSP dokonał przeglądu pododdziałów aby chwilę później razem z zebranymi na placu strażakami oddać honor fladze państwowej wciąganej na maszt przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego.

To wyjątkowe święto było doskonałą okazją, aby wyróżnić wybranych funkcjonariuszy awansami na wyższe stopnie służbowe oraz nagrodami Ministra Spraw Wewnętrznych i Adminstracji i Komendanta Głównego PSP.
Ponadto rozkazem personalnym na stanowisko zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu powołano bryg. Tomasza Wiśniewskiego.

Awansowani na wyższy stopień służbowy zostali:

na stopień kapitana
- mł. kpt. Renata Dokurno-Banasiak

na stopień aspiranta sztabowego
- st. asp. Waldemar Pruss

na stopień starszego ogniomistrza
- ogn. Maksymilian Poznański

na stopień sekcyjnego
- st. str. Krzysztof Felerski
- st. str. Bartosz Soberski

na stopień starszego strażaka
- str. Kamil Kamiński
- str. Jan Kocanowski
- str. Karolina Muzolf-Kamińska
- str. Wojciech Wolniewicz

Wyróżnieni nagrodami zostali:

nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
- mł. bryg. Tomasz Prożalski

nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
- bryg. Tomasz Wiśniewski
- kpt. Natalia Frankowska
- kpt. Adam Zbucki
- st. asp. Krzysztof Tomczak
- mł. asp. Radosław Dziągwa
- st. str. Bartosz Soberski

Po wręczeniu awansów i nagród zgromadzeni przenieśli się przed budynek szkoły aby zostać świadkami uroczystego aktu posadzenia dębu papieskiego. Ta tradycja narodziła się, gdy Jan Paweł II poświęcił nasiona Dębu Chrobrego oraz wszystkie wyrosłe z nich sadzonki. Pochodziły one ze szkółki w leśnictwie Nędza, które w sierpniu 1992 roku objęte zostało największym pożarem lasu w Europie środkowej po II wojnie światowej. Zdarzenie to było swoistym "chrztem bojowym" utworzonej dwa miesiące wcześniej Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria uroczystości.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: bryg. Tomasz Wiśniewski, st. kpt. Daniel Przewoźniak, asp. sztab. Janusz Sosiński - SA PSP w Poznaniu


Galeria