Aktualności

Próbna ewakuacja szpitala Centrum Medycznego HCP w Poznaniu.

-
W dniu 16.11.2022r. zmiana służbowa nr 1 wraz z  dowództwem Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  brała czynny udział w próbnej ewakuacji nowo otwartej części szpitala Centrum Medycznego HCP w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. Ewakuacja połączona z ćwiczeniami JRG SA PSP w Poznaniu została przeprowadzona w pięciokondygnacyjnym budynku, w którym zlokalizowany jest m. in. oddział neurologii. Jednym z elementów ćwiczeń było rzeczywiste przeprowadzenie ewakuacji poszkodowanego sklasyfikowanego jako osoba o ograniczonej zdolności poruszania się (funkcje tą pełnił pracownik szpitala). Element ten pozwolił wskazać potencjalne utrudnienia mogące wystąpić w rzeczywistych warunkach, jednocześnie dając uczestnikom ćwiczeń obraz obszarów niezbędnej współpracy, umożliwiającej przeprowadzenie skutecznej i bezpiecznej akcji ratowniczej w analizowanym przypadku. Mając na uwadze charakter placówki w ewakuacji udział wzięli jej pracownicy, dopilnowując przestrzegania zasad ewakuacji zgodnie z opracowanym planem co stanowi niezwykle ważny aspekt potencjalnych akcji ratowniczych. Tego typu ćwiczenia przeprowadzane będą w szpitalu cyklicznie raz do roku.

Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, mł. kpt. Grzegorz Matczak,
Zdjęcia: mł. kpt. Grzegorz Matczak.Galeria