Aktualności

Proces naboru do służby kandydackiej w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na rok szkolny 2018/2019

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej - układ rankingowy pobierz

Wyniki procesu naboru - lista kandydatów w układzie rankingowym pobierz