Aktualności

Projekt edukacyjny

-
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu rozpoczęła w nowym roku szkolnym innowacyjny projekt edukacyjny Pasja Wiedza Wartości - PW2. Ideą projektu jest promowanie profesjonalizmu służby - budowanie właściwych nawyków dotyczących doskonalenia zawodowego, zdolności współpracy w zespole oraz rozwój umiejętności dowódczych kadetów. Oparcie projektu na pasji, wiedzy i wartościach ma pozwolić wykorzystać efekt synergii ich oddziaływania na kształtowanie długotrwałego zaangażowania w służbę młodych strażaków. W Projekcie wybrani kadeci drugiej kompanii tworzą zespół Liderów Programu. W ramach przydzielonych zespołów składających się z kadetów pierwszej kompanii w praktyce uczą się:
 • inspirowania podwładnych,
 • diagnozowania potrzeb podwładnych,
 • wspólnego wyznaczenia celów działania,
 • organizowania pracy zespołu,
 • dokonywania oceny pracy zespołu,
 • podtrzymywania zaangażowania w zespole.
Warsztaty doskonalące i spotkania mentorskie mają pozwolić na rozwój samoświadomości Liderów Projektu, natomiast dodatkowe szkolenia realizowane w ramach Projektu na rozwinięcie ich kompetencji ratowniczo-gaśniczych.
Kadeci pierwszego rocznika otrzymują w Projekcie:
 • wsparcie bardziej doświadczonych kolegów:
  • w nabywaniu automatyzacji czynności ratowniczo-gaśniczych,
  •  w stawianiu pierwszych kroków podczas służb w podziale bojowym.
 • dodatkowe warsztaty mające na celu:
  • budowanie identyfikacji z wartościami służby,
  • rozwinięcie umiejętności niezbędnych do pracy w zespole.
To co łączy uczestników Projektu PW2 to chęć:
 • doskonalenia się,
 • zmierzenia z wyzwaniami,  
 • dzielenia się wiedzą,
 • promowania nowoczesnych form działania w służbie.
Zakres czasowy projektu to październik 2021- styczeń 2022.


Opracowanie: st. kpt. Anna Cedro, SA PSP Poznań