Aktualności

Promocja 2013

- Na miano młodszego aspiranta  i tytuł technika pożarnictwa zasłużyło 100 kadetów studium dziennego, 120 strażaków i 6 ratowników innych służb uczących się w systemie zaocznym. Dzień promocji to także dzień świąteczny dla wszystkich wspierających przez ostatnie dwa lata promowanych absolwentów.

Wyczekiwany przez kadetów i słuchaczy zaocznych rocznika 2011 - 2013 dwa lata dzień nadszedł 6 lipca br. Uroczystość w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu zaszczyciło wielu znamienitych gości: Pan  Waldy Dzikowski Poseł na Sejm RP, nadbryg. Piotr Kwiatkowski Zastępca Komendanta Głównego PSP, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Generałowie naszej służby oraz przedstawiciele wielu służb i instytucji na co dzień związanych ze Szkołą. 

Prymusem Szkoły został mł. asp. Jakub Pokrzywiński, który w przemówieniu końcowym podziękował Komendantowi i kadrze Szkoły za trud włożony w opiekę i kształtowanie postawy zawodowej oraz za rzetelne przygotowanie absolwentów do zawodu strażaka.

Tuż po promocji, świeżo upieczeni aspiranci rozpoczną pracę zawodową w jednostkach macierzystych, gdzie zdobywać będą kolejne doświadczenia. Kolejne dni będą składały się na poszerzenie zdobytej przez dwa lata wiedzy by jak najlepiej służyć społeczeństwu. Wszystkim życzymy powodzenia w realizacji planów zawodowych i osobistych.


Święto promocji w naszej Szkole uświetniła uroczystość jubileuszu 40-lecia służby bryg. inż. Urszuli Fietz - Strychalskiej. Jej ogromne serce dla służby pożarniczej znane jest wielu strażakom służącym w Polsce, od morza do Tatr, a także tym którzy służą w formacjach pożarniczych za granicą. Służba pożarnicza bryg. Urszuli Fietz - Strychalskiej nie jest dziełem przypadku. Wychowana została w tradycji kultu dla wartości narodowych, poszanowania Godła i Sztandaru.

Bryg. inż. Urszula Fietz - Strychalska służbę w straży pożarnej rozpoczęła w 1973 r., kontynuując bogate rodzinne tradycje pożarnicze. Pradziadek Pani bryg. Fietz - Strychalskiej był założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu w 1894 roku, dziadek Jan Fietz był późniejszym naczelnikiem tejże OSP, a po nim stanowisko objął jej ojciec. Pierwsze oficjalne kontakty bryg. Fietz - Strychalskiej z pożarnictwem miały miejsce w 1961 r, kiedy została członkiem Młodzieżowej Drużyny OSP w Swarzędzu. W tym czasie ukończyła kurs dowódców MDP oraz zastępców naczelników OSP. W 1970 roku ukończyła kurs spadochronowy przygotowujący do służby w desancie pożarniczym, przeznaczonym do walki z pożarami lasów. Inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia tej elitarnej grupy był ojciec Pani brygadier - Tadeusz Fietz - pilot 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, jednak po jego śmierci inicjatywa ta upadła. Pani bryg. Urszula Fietz - Strychalska po ukończeniu technikum chemicznego w 1973 roku rozpoczęła służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Poznaniu.  W końcu lat 80-tych, po krótkim epizodzie pracy w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Białymstoku swoją przyszłość związała ze Szkołą Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Jako wykładowca realizuje do dziś proces dydaktyczny w przedmiocie Fizykochemia Spalania i Środki Gaśnicze.
Bryg. Urszula Fietz - Strychalska jest niezwykle cenionym i szanowanym pedagogiem w środowisku całego polskiego pożarnictwa. Dała się poznać jako nieprzeciętny fachowiec i organizator. Jest lubiana przez kadetów i grono pracowników oraz ceniona przez przełożonych za rzetelność, fachowość i wiedzę zawodową, którą potrafi przekazać w niekonwencjonalny sposób każdemu pokoleniu strażaków.
Z okazji tak pięknego jubileuszu składamy naszej Koleżance życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i spełnienia w pracy zawodowej.
PN