Aktualności

Przemieszczanie pojazdów szynowych - zajęcia doskonalące.

-
W dniach 19,21,25 lipca br. na terenie poligonu szkolnego w Luboniu odbywały się zajęcia doskonalące z zakresu przemieszczania oraz stabilizacji pojazdów szynowych. W zajęciach udział wzięli funkcjonariusze SA PSP w Poznaniu oraz członkowie Zakładowej Służby Ratowniczej MPK w Poznaniu, którzy wspomagali uczestników zajęć olbrzymią wiedzą i doświadczeniem w przedmiotowym zakresie. Specyfikę zagadnień poruszanych w trakcie zajęć osobiście przedstawił kierownik ZSR MPK w Poznaniu, Pan Bronisław Krysman, który przedstawił uczestnikom zajęć rzeczywiste możliwości interwencyjnego podejmowania działań w przypadku zdarzeń niebezpiecznych z udziałem pojazdów szynowych.

Opracowanie: bryg. Jacek Breś, bryg. Przemysław Berus,
Zdjęcia: bryg. Jacek Breś, mł. bryg. Łukasz Kwas.


Galeria