Aktualności

Przyszedł czas odejść na emeryturę...

-

Pan  ppłk WP w st. spocz. Henryk Kaczmarek  z dniem 31 stycznia br. kończy wieloletnią  pracę zawodową w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu!  Jego staż służby i pracy to ponad 62 lata!  Swoją karierę zawodową związał z mundurem żołnierza Wojska Polskiego. Po 39 latach służby wojskowej w grudniu 1990 r. przeszedł na emeryturę. W tym samym roku związał swoją karierę zawodową ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu. Przez wiele lat swoją bogatą wiedzę specjalistyczną popartą ogromnym doświadczeniem wykorzystywał w pracy dydaktycznej. Dla wielu roczników kadetów był i jest żywym  pomnikiem, o nienagannej, wzorowej postawie żołnierza, wykładowcy i wychowawcy, który sumiennie realizował zadania stawiane przez przełożonych. Zawsze cechowało  go wysokie poczucie godności osobistej i honoru. Pomimo, iż był w stanie spoczynku, ściśle przestrzegał norm prawnych i ustaleń regulaminowych naszej służby, co świadczy o dużym przywiązaniu do munduru. Oprócz pracy dydaktycznej z kadetami i słuchaczami, Pan Pułkownik od samego początku wykonywał zadania z zakresu spraw obronnych i niejawnych. Pomimo ponad 62-letniego stażu służby i pracy, zawsze z młodzieńczą werwą, wielkim zapałem, często poza regulaminowymi godzinami pracy, wypełniał  nałożone na niego zadania. Był,  jest i będzie niekwestionowanym autorytetem zarówno dla kadry, jak i kadetów Szkoły.
            W związku z zakończeniem pracy  zawodowej kierownictwo, kadra, pracownicy i kadeci Szkoły, składają Panu Pułkownikowi serdeczne podziękowania oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.