Aktualności

Rola Prewencji Społecznej w działaniach Państwowej Straży Pożarnej

-
Realizując zadania z zakresu prewencji społecznej zorganizowano cykl spotkań dla I kompanii DSA XXX Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu pod hasłem "Rola Prewencji Społecznej w działaniach Państwowej Straży Pożarnej". Podczas spotkań kadeci m.in. zostali zapoznani z funkcjonowaniem prewencji społecznej zarówno w woj. wielkopolskim jak i na terenie kraju. W czasie spotkania kadeci poznali główny cel zadań komórki prewencji społecznej, jakim jest zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych w pożarach budynków mieszkalnych. Ponadto uzmysłowiono słuchaczom, że dodatkowo w swojej pracy będą wykonywać również zadania z szeroko rozumianej prewencji społecznej, a ich poziom zdobytej wiedzy będzie pełnił kluczową rolę w uświadamianiu społeczeństwa o zagrożeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej występujących w ich najbliższym otoczeniu.     


Opracowanie: st. kpt. Emilia Pałubicka-Florczak, SA PSP Poznań
Zdjęcia: kadeci I kompanii DSA XXX


Galeria