Aktualności

Segregacja w zdarzeniach mnogich i masowych

-
W dniach 20-21 listopada 2019 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyły się warsztaty tematyczne "Segregacja w zdarzeniach mnogich i masowych". W szkoleniu udział wzięli Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego mł. ogn. Michał Wrembel wraz z  miejskimi/powiatowymi koordynatorami ratownictwa medycznego z województwa wielkopolskiego. Zagadnienia poruszane podczas warsztatów obejmowały problematykę organizacji prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z dużą liczbą osób poszkodowanych. Część teoretyczna ukierunkowana była na omówieniu zasad i systemu segregacji "START" oraz jego pediatryczną modyfikację "JUMP START". Uczestnicy zostali podzieleni losowo na trzy grupy i w formie ćwiczeń przeprowadzali segregację zgodnie z opisem stanu poszkodowanego w formie prezentacji multimedialnej i kart triażowych. W dalszej części, osoby biorące udział w warsztatach musiały zmierzyć się z trzema zdarzeniami 1 - wypadek samochodów osobowych na wiadukcie nad autostradą, 2 - zderzenie autobusu miejskiego z samochodem ciężarowym, 3 - wypadek dwóch pociągów. Swoje możliwości potencjału ratowniczego niezbędnego do likwidacji lub ograniczenia zagrożenia mogli zaprezentować na tablicach magnetycznych symulujących powyższe zdarzenia. Część praktyczna warsztatów została przeprowadzona na poligonie pożarniczym w Luboniu, gdzie korzystając z bogatego zaplecza, uczestnicy mogli zmierzyć się z problemami wynikającymi ze specyfiki wypadków z dużą ilością osób poszkodowanych. Po dwóch dniach zmagań, które zaowocowały wymianą cennych doświadczeń uczestnikom wręczono certyfikaty.

Opracował: kpt. Marcin Żuchowski, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Przemysław Berus / ogn. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań


Galeria