Aktualności

Ślubowanie słuchaczy DSA 28

-
18 października 2018 roku 95 słuchaczy Dziennego Studium Aspiranckiego XXVIII złożyło uroczyste ślubowanie na placu szkoły. Od dziś do dnia ukończenia nauki będą kadetami. Wydarzenie poprzedzone było mszą świętą w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Poznaniu, którą koncelebrował kapelan wielkopolskich strażaków ks. Mateusz Drob.

Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, m. in.:
- Zbigniew Hoffmann - wojewoda wielkopolski,
- st. bryg. Wojciech Strączek - dyrektor biura szkolenia KG PSP,
- gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski - były komendant główny Straży Pożarnych,
- bryg. Andrzej Bartkowiak - wielkopolski komendant wojewódzki PSP,
- nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński - wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego,

a także przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i innych służb oraz instytucji na co dzień związanych ze szkołą oraz rodziny i przyjaciele naszych słuchaczy.

Uroczystego błogosławieństwa słuchaczom udzielił kapelan wielkopolskich strażaków ks. Mateusz Drob, a całość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod batutą st. chor. sztab. Mariusza Lesińskiego.

Z okazji ślubowania do szkoły wpłynęło wiele okolicznościowych adresów, z których podczas uroczystości odczytano adres Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego oraz Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego.

Upamiętniając 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w imieniu Prezydenta RP wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył odznaczenia funkcjonariuszom szkoły:
- Złoty Krzyż Zasługi dla st. bryg. Urszuli Fietz-Strychalskiej,
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę dla kpt. Przemsyława Zaradniaka.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki napisał: kliknijOpracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: Agnieszka Chmiel - SA PSP w PoznaniuGaleria