Aktualności

SPRAWDZIAN SIŁ PRZED EGZAMINEM KOŃCOWYM

-

Dzień próby to 14 marca br. Wczoraj kadeci studium dziennego i słuchacze studium zaocznego naszej Szkoły przystąpili do egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa. Egzamin próbny to moment, który wykaże dotychczas osiągnięty poziom wiedzy przez zdających. Prace egzaminacyjne będą źródłem informacji o tym,  ile pracy jeszcze czeka zdających i wykładowców by uzupełnić wiedzę i skorygować wiadomości już nabyte. Niedługo zostaną ogłoszone wyniki. Od tego momentu, aż do końca roku szkolnego dni będą płynąć coraz szybciej.

Warto jeszcze zebrać siły na uzupełnienie wiedzy by pewniej podejść do egzaminu końcowego!

PN