Aktualności

Sprawdziany z pływania oraz braku lęku wysokości

-
W dniu 14 lipca 2021 roku na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu odbył się sprawdzian z pływania dla kandydatów do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, którzy zdali testy sprawności fizycznej. Wszystkie osoby, które zaliczyły sprawdzian z pływania zostały skierowane na teren Szkoły Aspirantów, gdzie odbył się ostatni akcent egzaminów sprawnościowych, to znaczy sprawdzian braku lęku wysokości. 150 kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli wszystkie próby sprawnościowe zostali skierowania na badania lekarskie o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej .

Opracował: st. bryg. Tomasz Nowicki, SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. asp. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań


Galeria