Aktualności

Blog

Życzenia Komendanta Szkoły z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Komendanta Głównego z okazji Dnia Strażaka

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W dniach 28-29 kwietnia 2022r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Warsztaty z zakresu kształtowania postawy zawodowej kadetów SA PSP w Poznaniu.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbyły się warsztaty pt. Okres ?unitarny? i jego rola w kształtowaniu postawy zawodowej kadetów.

Targi SAWO

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. odbyła się 25 jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022.

SZKOLENIE DLA TRENERÓW SWD PSP

W dniu 25 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się siódma edycja szkoleń dla trenerów z zakresu obsługi nowego systemu SWD PSP. Zajęcia programowe realizowane są w układzie 10 godzin lekcyjnych w ciągu 5 dni szkolenia.

Prelekcja na temat gaszenia pożarów lasów w Grecji.

W dniu 25.04.2022 roku w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów zorganizowano spotkanie z naczelnikiem wydziału operacyjnego KW PSP w Poznaniu-bryg. Tomaszem Grelakiem

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH.