Aktualności

Blog

Kurs obsługi żurawi przewoźnych.

W dniach 21-23.11.2022r, w SA PSP w Poznaniu zorganizowano kurs obsługi dla operatorów żurawi przewoźnych, w którym udział wzięli wyznaczeni funkcjonariusze Szkoły.

Szkolenie z zakresu współpracy JOP z Policją podczas działań i akcji ratowniczych.

W dniu 22.11.2022r, w SA PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu współpracy podczas działań ratowniczych pomiędzy siłami jednostek ochrony przeciwpożarowej i Policji w ramach działania ratowniczego.

Wykorzystanie współczesnych zdobyczy techniniki w procesie doskonalenia zawodowego strażaków.

W dniu 21.11.2022r, na terenie poligonu szkolnego w Luboniu odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczego oraz narzędzi dydaktycznych usprawniających realizację procesu doskonalenia zawodowego dla strażaków.

Doposażenie szkolnej JRG w nową łódź ratowniczą.

Szkolna jednostka ratowniczo-gaśnicza została doposażona w nową, wykonaną z polietylenu, łódź ratowniczą z 40-konnym silnikiem zaburtowym.

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości w CSWL w Poznaniu.

W dniu 11 listopada 2022 roku odbyły się w Poznaniu uroczyste obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne uroczystości pod patronatem wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Farze Poznańskiej.

List kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z okazji Święta Niepodległości.

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości przychodzi nam świętować w okolicznościach konfliktu zbrojnego, który od miesięcy toczy się tuż za naszą wschodnią granicą.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w SA PSP w Poznaniu.

W dniu 10.11.2022r, w SA PSP w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji zbliżających się obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele kadry oraz słuchacze Szkoły.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej.

Z okazji 104. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz Święta Korpusu Służby Cywilnej policjanci i pracownicy Wielkopolskiej Policji uczestniczyli w uroczystej zbiórce, zorganizowanej w Sali Ziemi, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zajęcia z zakresu organizacji ratownictwa medycznego.

W dniu 7.11.2022r w SA PSP w Poznaniu zorganizowano zajęcia w charakterze panelu dyskusyjnego z zakresu ratownictwa medycznego.

Warsztaty doskonalące z zakresu organizacji ratownictwa technicznego.

W dniach 3-4 listopada br. w SA PSP w Poznaniu zorganizowano warsztaty dla dowódców Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego oraz przedstawicieli Ośrodków Szkolenia KW PSP pn. "Współpraca specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w zdarzeniach z udziałem pojazdów szynowych i wielkogabarytowych".