Aktualności

Blog

Omówienie specyfiki funkcjonowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych.

W dniu 7.04.2022 roku w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono zajęcia o szkoleniowe w charakterze omówienia idei powoływania oraz zasad funkcjonowania Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej (SGPR PSP).

Szkolenie prewencyjne dla kadetów.

W dniu 5 kwietnia 2022 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyła się prelekcja dla kadetów dotycząca niebezpieczeństw związanych z używaniem i posiadaniem substancji halucynogennych.

Szkolenie rzeczników prasowych Państwowej Straży Pożarnej.

W dniach 6-7 kwietnia 2022 roku w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie odbyła się narada szkoleniowa oficerów prasowych komend wojewódzkich oraz szkół Państwowej Straży Pożarnej.

Narada służbowa pionu finansowo-logistycznego PSP.

Narada służbowa pionu szkoleniowego.

W dniach 4 - 5 kwietnia 2022 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowego w Tylnej Górze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, odbyła się narada służbowo-szkoleniowa dla przedstawicieli komend wojewódzkich PSP odpowiedzialnych za piony szkoleniowe oraz szkół PSP.

SZKOLENIE DLA TRENERÓW SWD PSP

W dniu 4 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się szósta edycja szkoleń dla trenerów z zakresu obsługi nowego systemu SWD PSP.

Kolejna rotacja pododdziału COO z SA PSP w pasie przygranicznym.

W dniu 1.04.2022 roku dokonano kolejnej rotacji pododdziału COO z SA PSP w Poznaniu realizującego działania pomocnicze mające na celu usprawnić procedurę przyjęcia uchodźców napływających z ogarniętej wojną Ukrainy.

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa "SAWO".

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w dniu 26 kwietnia br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa "SAWO".

Szkolenie w AQUANET S.A.

W dniach 24 i 25 marca b.r. przeprowadzono szkolenie dla członków Nieetatowej Drużyny Ratownictwa Chemicznego (NDRCh) przedsiębiorstwa wodociągowego AQUANET S.A.

SZKOLENIE DLA TRENERÓW SWD PSP

W dniu 28 marca 2022 roku rozpoczęła się czwarta edycja szkoleń dla trenerów z zakresu obsługi nowego systemu SWD PSP.