Aktualności

Blog

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W dniach 28-29 kwietnia 2022r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

Warsztaty z zakresu kształtowania postawy zawodowej kadetów SA PSP w Poznaniu.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbyły się warsztaty pt. Okres ?unitarny? i jego rola w kształtowaniu postawy zawodowej kadetów.

Targi SAWO

W dniach 25-27 kwietnia 2022 r. odbyła się 25 jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022.

SZKOLENIE DLA TRENERÓW SWD PSP

W dniu 25 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się siódma edycja szkoleń dla trenerów z zakresu obsługi nowego systemu SWD PSP. Zajęcia programowe realizowane są w układzie 10 godzin lekcyjnych w ciągu 5 dni szkolenia.

Prelekcja na temat gaszenia pożarów lasów w Grecji.

W dniu 25.04.2022 roku w ramach zajęć z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów zorganizowano spotkanie z naczelnikiem wydziału operacyjnego KW PSP w Poznaniu-bryg. Tomaszem Grelakiem

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH.

Ochrona znaku czerwonego krzyża

Ochrona znaku czerwonego krzyża

Ślubowanie nowo przyjętych do służby strażaków oraz wręczenie promes dla OSP.

W dniu 19.04.2022 roku, w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez 22 nowo przyjętych do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Śniadanie wielkanocne.

W dniu 17 kwietnia 2022 roku o godzinie 9.00 w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się uroczyste śniadanie z okazji pierwszego dnia świąt wielkanocnych.