Aktualności

Świadom podejmowanych obowiązków strażaka...

-

W dniu 28 października 2014 roku 87 słuchaczy XXIV rocznika Dziennego Studium Aspirantów złożyło uroczyste ślubowanie na placu apelowym Szkoły. Od tej chwili, przez kolejne dwa lata nauki, będą mogli z dumą nosić miano kadeta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Ceremonię swoją obecnością uświetnili liczni, znamienici goście, m.in.

·        Pani Krystyna Łybacka - Poseł do Parlamentu Europejskiego,

·        nadbrygadier Piotr Kwiatkowski - Zastępca Komendanta Głównego PSP,

·        generał brygadier Teofil Jankowski,

·        Pani dr Zofia Hryhorowicz – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, 

a także

Generałowie naszej służby, Komendanci wojewódzcy, byli i obecni Komendanci Szkół pożarnicznych, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta Poznania, SITP, Ligi Obrony Kraju, Państwowego Inspektoratu Sanitarnego MSW, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Lotniskowej Straży Pożarnej, Bractwa Kurkowego w Poznaniu, Urzędu Kontroli Skarbowej, Automobilklubu Wielkopolska, Lasów Państwowych, Kolei, mediów oraz rodziny i przyjaciele słuchaczy Szkoły.

Uroczystego błogosławieństwa udzielił Kapelan Strażaków ks. bryg. Zenon Rutkowski, natomiast całość ceremonii przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Swarzędza pod batutą Łukasza Gowarzewskiego. Zwieńczeniem ślubowania było zaproszenie wszystkich obecnych na strażacką grochówkę.

TT