Aktualności

Szkolenie BIOHAZARD

-

W dniu 4 marca 2015 r. na terenie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Główny Inspektor Sanitarny MSW we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną przeprowadził szkolenie z zakresu przygotowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej do działań w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. Uczestnikami wykładów byli strażacy z Komend Wojewódzkich PSP: Zachodnio – Pomorskiej, Lubuskiej, Wielkopolskiej, Kujawsko – Pomorskiej, Dolnośląskiej, Opolskiej, Śląskiej oraz Pomorskiej.

 

TT