Aktualności

Szkolenie członków Nieetatowej Drużyny Ratownictwa Chemicznego

-
W dniach 25 i 28 maja 2021 r. na terenie poligonu szkolnego w Luboniu w ramach cyklu szkoleń dla Nieetatowej Drużyny Ratownictwa Chemicznego "Aquanet" S.A. przeprowadzono ćwiczenia w komorze wysiłkowo-dymowej, mające na celu  zapoznanie się z zasadami posługiwania się sprzętem ochronny dróg oddechowych oraz fizjologia pracy w tym sprzęcie. Przejście ścieżki  w komorze było sprawdzianem dla 12 ratowników z NDRCh i doskonałym ćwiczeniem przygotowującym do ewentualnej pracy w ubraniach gazoszczelnych podczas zdarzeń z uwolnieniem chloru. Szkolenie te wizytował Pan Dariusz Rojewski - Zastępca Kierownika Działu Ochrony Zakładu "Aquanet" S.A.
 
Opracował: bryg. Jacek Breś, SA PSP Poznań
Zdjęcia: Tomasz Rajewicz Aquanet S.A.


Galeria