Aktualności

Szkolenie dla instruktorów

- Od 21 do 25 stycznia 2019 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Udział w nim wzięło 12 strażaków z komend miejskich i powiatowych województwa lubuskiego. W rolę wykładowców wcielili się funkcjonariusze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - kpt. Natalia Frankowska i st. asp. Waldemar Pruss. 

Działając na podstawie programu szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych celem do osiągnięcia było przygotowanie instruktorów PSP do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem modułowego wielokontenerowego niestacjonarnego symulatora do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych dostarczonego w ramach projektu "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków.

Ze względu na charakter szkolenia oprócz treści poruszających tematykę związaną z zasadami BHP podczas działań, pożarem wewnętrznym i jego rozwojem,  rozpoznaniem pożaru metodą B-SHAF,  technikami operowania prądami gaśniczymi oraz taktyką działań gaśniczych koncentrowano się również na sposobach realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych jak również na metodach przekazywana wiedzy. 

Każdy z uczestników szkolenia musiał wcielić się w rolę wykładowcy i zrealizować zajęcia dla reszty kursantów. Do przeprowadzenia były zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne - pokazy zjawisk zachodzących podczas pożarów wewnętrznych oraz przeprowadzenie ćwiczenia gorącego w trenażerze.

Kształcąc instruktorów w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendę Główną PSP zapewniono wprowadzenie unifikacji do procesu dydaktycznego,  które z kolei będzie gwarancją wyszkolenia kursantów na równym poziomie.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak, kpt. Natalia Frankowska - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: kpt. Natalia Frankowska,  st. asp. Waldemar Pruss - SA PSP w Poznaniu


Galeria