Aktualności

Szkolenie medyczne dla ratowników z Ukrainy

-

W dniach od 23 do 27 lutego 2015 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyło się kolejne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego dla ratowników Ukrainy. Zajęcia realizowane były zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP Programem  szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków z Ukrainy z dnia 3.11.2014 r., będącego efektem podpisanego w dniach 13 - 14 listopada br. we Lwowie Planu współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na lata 2014 - 2016. W ramach szkoleń ratownicy z Ukrainy zapoznają się z zasadami udzielania pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców SA PSP w Poznaniu w obiektach Szkoły.

 

 

 TT