Aktualności

Szkolenie medyczne dla ratowników z Ukrainy

-

W dniu 27 marca 2015 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zakończono szkolenie kolejnej grupy ratowników z Ukrainy. Zajęcia realizowane były zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP Programem  szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla strażaków z Ukrainy z dnia 3.11.2014 r. Tygodniowe zajęcia zwieńczyły ćwiczenia poligonowe, podczas których szczególny nacisk położono na ćwiczenia ewakuacji poszkodowanego ze strefy niebezpiecznej, resuscytację krążeniowo – oddechową oraz postępowanie z poszkodowanym podczas wypadku drogowego


 TT