Aktualności

Szkolenie nagrodowe dla Liderów Projektu PW2


W dniu 5.06.2024 r. dziewięcioosobowa grupa Liderów Projektu Pasja Wiedza Wartości (PW2): Maciej Czemierowski, Dawid Gomułka, Kacper Kubicki, Jakub Lisowski, Przemysław Mańka, Tomasz Osuch, Patryk Sętkowski, Mateusz Walczak, Maksymilian Żychliński, otrzymała swoją nagrodę - dedykowane specjalnie dla Liderów szkolenie ratownicze.

Idea projektu PW2 integruje wokół wspólnej pasji i wartości ratowniczych. Poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poszczególne grupy uczestników pomagają sobie rozpoczynać kolejne etapy rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Podczas szkolenia przeprowadzonego przez funkcjonariuszy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu; mł. bryg. Tomasza Trybułę i kpt. Sebastiana Lichtańskiego przy współudziale sekc. Mariusza Pacha i pomocy w przygotowaniu stanowisk ćwiczebnych pracowników szkolnego wydziału poligonowego, Liderzy PW2 otrzymali indywidualną przestrzeń do doskonalenia umiejętności ratowniczych. Mogli także doświadczyć samodzielnego zarządzania działaniami ratowniczymi poprzez formułowanie i wdrażanie w działanie własnych założeń taktycznych. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom Projektu.
Opracowanie: mł. bryg. Anna Cedro, bryg. Rafał Wypych
Zdjęcia: mł. bryg. Anna Cedro, SA PSP Poznań. 
Galeria