Aktualności

Szkolenie - pomoc zwierzętom

-
W dniu 10.03.2020r. w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu postępowania ratowniczego podczas zdarzeń związanych z udzielaniem pomocy uwięzionym lub rannym zwierzętom. Szkolenie miało charakter zajęć teoretycznych połączonych z pokazem praktycznym, podczas którego zaprezentowane zostały podstawowe techniki ratownicze w trakcie zdarzeń o powyższym charakterze. W szkoleniu udział wzięli słuchacze Dziennego Studium Aspirantów SA PSP w Poznaniu, a prelegentami byli:

- kpt. Adam Zbucki, który zaprezentował obszar wiedzy dotyczący zasad postępowania podczas zdarzeń, w których zachodzi potrzeba udzielania pomocy zwierzętom dużym na przykładzie koni. Tematycznie zagadnienie zostało przedstawione w kilkuetapowym schemacie począwszy od zbioru cech charakterystycznych całej grupy zwierząt dużych poprzez doprecyzowanie cech indywidualnych koni, parametrów techniczno-użytkowych środków transportu stosowanych do przewozu opisywanej koni, skończywszy na omówieniu wybranych przypadków zdarzeń niebezpiecznych z ich udziałem,

- asp. sztab. Waldemar Pruss, który zaprezentował obszar wiedzy z zakresu zasad udzielania niezbędnej pomocy rannym zwierzętom. Opisywana część zajęć umożliwiła słuchaczom zapoznanie się z współcześnie stosowanym wyposażeniem ratowniczym dla zwierząt wykorzystywanym podczas akcji ratunkowych. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie prelegenta uczestnicy mieli okazję pozyskać szereg niezwykle ważnych informacji z bardzo wąskiej dziedziny wiedzy jaką jest udzielanie pomocy.

Opracował: mł. bryg. Przemysław Berus, SA PSP Poznań
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk, SA PSP Poznań


Galeria