Aktualności

Szkolenie pompownie przeciwpożarowe

-
W dniu 14 listopada w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu "Wymagania prawne i techniczne wobec pompowni przeciwpożarowych w Polsce". Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z prawodawstwem polskim oraz europejskim w kontekście podzespołów stałych urządzeń gaśniczych wodnych oraz pompowni pożarowych. W ramach szkolenia odbył się również pokaz praktyczny zasad działania i budowy zestawu pomp przeciwpożarowych. 

Opracował: mł. bryg. Łukasz Kwas - SA PSP Poznań
Zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Kwas - SA PSP PoznańGaleria