Aktualności

Szkolenie starostw z zakresu obrony cywilnej

-
12 czerwca 2019 roku w auli naszej Szkoły odbyło się szkolenie dla starostów lub ich zastępców, które miało na celu przygotowanie do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej wynikających z funkcji pełnionych w strukturach administracji samorządowej.

Organizatorem szkolenia był Szef Obrony Cywilnej Kraju Leszek Suski. W oparciu o program opracowany przez Wydział Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej w Biurze do spraw Ochrony Ludności Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 67 uczestników brało udział w wykładach poruszających następujące zagadnienia:
- Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej;
- Kompetencje i zadania organów administracji samorządowej w zakresie obrony cywilnej;
- Obrona cywilna wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych.

Jednym z najważniejszych celów szkolenia było kształtowanie postaw ukierunkowanych na efektywną realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk - SA PSP w Poznaniu


Galeria