Aktualności

Szkolenie taktyczne

-
W dniach 9,10 czerwca 2021 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, łącznie 16 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalnoprawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia, organizację pracy sztabu akcji oraz wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym.
Część praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na kilka oddzielnych zespołów realizowali symulowane działanie ratownicze. Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu którzy wykorzystując obowiązujące uregulowania formalnoprawne precyzujące omawiany zakres tematyczny dzielili się z uczestnikami szkolenia praktycznymi wskazówkami z zakresu zasad organizacji działań ratowniczych poziomu interwencyjnego i taktycznego.
W części praktycznej szkolenia udział wziął również przedstawiciel KM PSP w Poznaniu st. kpt. Michał Kucierski, który podzielił się z uczestnikami szkolenia wiedzą na temat zasad współpracy z mediami na miejscu zdarzenia.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Przemysław Berus, SA PSP PoznańGaleria