Aktualności

Szkolenie Weber Rescue Instructors

-

28 marca 2018 roku odbyło szkolenie dedykowane dla instruktorów zespołu przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. Przedmiotem zajęć były działania przy zdarzeniach z udziałem pojazdów osobowych. Warsztaty przeprowadzone zostały w dwóch częściach: wykładowej ? w sali dydaktycznej Szkoły oraz praktycznej, na terenie szkolnego poligonu w Luboniu. Wykładowcą prowadzącym obydwie części był instruktor z grupy Weber Rescue Instructors, pan Bartosz Klich.

Podczas części teoretycznej poruszone zostały aspekty taktyki ratowniczej, sprzętu wykorzystywanego do działań oraz budowy pojazdów osobowych. Zajęcia praktyczne polegały na realizacji trzech scenariuszy: pojazd po zderzeniu stojący na kołach, leżący na boku oraz na dachu. Problemem do rozwiązania podczas tych scenek była ewakuacja osoby poszkodowanej uwięzionej we wraku pojazdu. Podczas ćwiczeń stosowano w praktyce techniki przedstawione w trakcie części teoretycznej.

Warsztaty miały również na celu przygotowanie metodyczne instruktorów do prowadzenia zajęć. W najbliższym czasie szkolenie instruktorów będzie kontynuowane, a jego tematyka związana będzie z działaniami podczas zdarzeń z udziałem pojazdów wielkogabarytowych.

 

Opracowanie: kpt. Daniel Przewoźniak ? SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: kpt. Daniel Przewoźniak, mł. asp. Bartosz Urbański ? SA PSP w Poznaniu