Aktualności

Szkolenie Weber Rescue Instructors

-
9 kwietnia 2018 roku odbył się drugi etap szkolenia dla instruktorów zespołu przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. Przedmiotem zajęć były działania przy zdarzeniach z udziałem pojazdów ciężarowych. Warsztaty przeprowadzone zostały w dwóch częściach: wykładowej ? w sali dydaktycznej Szkoły oraz praktycznej, na terenie szkolnego poligonu w Luboniu. Wykładowcą prowadzącym obydwie części był instruktor z grupy Weber Rescue Instructors, pan Bartosz Klich.

Podczas części teoretycznej poruszone zostały aspekty taktyki ratowniczej, sprzętu wykorzystywanego do działań oraz budowy pojazdów ciężarowych. Zajęcia praktyczne polegały na sprawnej realizacji założeń, które mają na celu przede wszystkim uzyskiwanie i wykonywanie dostępu do osób znajdujących się w kabinie samochodu ciężarowego oraz sposoby postępowania w przypadku konieczności ich unoszenia.

Warsztaty miały również na celu przygotowanie metodyczne instruktorów do prowadzenia zajęć. W nadchodzącym czasie szkolenie instruktorów będzie kontynuowane, a jego tematyka związana będzie z działaniami podczas zdarzeń z udziałem obiektów wielkogabarytowych.

Opracowanie: kpt. Daniel Przewoźniak ? SA PSP w Poznaniu
Zdjęcia:  asp. sztab. Janusz Sosiński ? SA PSP w Poznaniu