Aktualności

Szkolenie z Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego

-

Dnia 14 listopada 2014 r. zakończyło się kolejne, organizowane przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, szkolenie z zakresu Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego. W zajęciach szkoleniowych uczestniczyli pracownicy służb ratowniczych zakładów Sokołów S.A. - oddział w Robakowie i Aquanet S.A. oraz kadeci Szkoły. Nauka obejmowała cykl wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych dotyczących zagadnień związanych z likwidacją zagrożeń związanych z wyciekami gazów niebezpiecznych takich jak chlor czy amoniak. Uczestnicy szkolenia poszerzali swoja wiedzę na terenie ww. zakładów, pod nadzorem wykwalifikowanych technologów instalacji chemicznych oraz wykładowców naszej Szkoły. 

TT