Aktualności

Szkolenie z systemów bezpieczeństwa pożarowego

-
W dniu 5 marca 2013 roku w sali audiowizualnej naszej Szkoły odbyło się szkolenie na temat systemów bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie ciekawie prowadzonych zajęć prezentowane były zagadnienia takie jak architektura oraz elementy systemów, charakterystyka techniczna i aspekty projektowania, instalowania a także użytkowania systemów: sygnalizacji pożarowej (SSP), sterowania gaszeniem (SUG) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
W szkoleniu wzięli udział kadeci, słuchacze i wykładowcy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, Komendy Powiatowej PSP w Obornikach Wlkp. , Wągrowcu i Szamotułach.
W rozmowach prowadzonych podczas przerw, uczestnicy szkolenia podkreślali konieczność okresowego prowadzenia tego typu szkoleń i ich przydatność z uwagi na stale poszerzającą się ofertę dostępnych systemów na rynku oraz niezahamowany postęp techniki, któremu należy dotrzymać kroku.

MF/PN