Aktualności

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

-
W dniu 2.06.2022 roku w SA PSP w Poznaniu odbyło się szkolenie  z zakresu zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych udział, w którym wzięło 40 funkcjonariuszy PSP z województwa wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Prelegentami na szkoleniu byli przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych, którzy dzielili się z uczestnikami szkolenia informacjami na temat zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, wskazując najczęstsze błędy osób pieszych oraz kierowców w kontekście prawidłowego zachowania się w opisywanych miejscach. W trakcie szkolenia poruszono również kwestie bezpieczeństwa ratowników oraz ogólnych zasad organizacji działań ratowniczych w przypadku zdarzeń niebezpiecznych na przejazdach kolejowych. Szkolenie zwieńczone zostało wręczeniem zaświadczeń potwierdzających nabycie kolejnych kompetencji przydatnych w codziennej służbie, które osobiście wręczył Zastępca Komendanta SA PSP w Poznaniu, st. bryg. Mariusz Hulewicz.


Opracowanie: bryg. Przemysław Berus, st.kpt. Marcin Żuchowski, 
Zdjęcia: st.kpt. Marcin Żuchowski. 
Galeria