Aktualności

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami

W dniach 22,23 października 2019 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.  W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województw wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, SA PSP w Poznaniu oraz przedstawiciel delegatury wojskowej ochrony przeciwpożarowej,  łącznie 19 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalnoprawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji. Cześć praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na kilka oddzielnych zespołów realizowali symulowane działanie ratownicze. Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu wspomaganych  przez przedstawicieli KM PSP w Poznaniu i KP PSP w Kościanie, którzy tematycznie wsparli przedsięwzięcie realizując obszary z zakresu współpracy z mediami na miejscu zdarzenia oraz przeprowadzając analizę wybranego zdarzenia ratowniczego w charakterze tzw. studium przypadku.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Przemysław Berus - SA PSP w PoznaniuGaleria