Aktualności

Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

- W dniach 6, 7 sierpnia 2019r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województw wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dwóch funkcjonariuszy
z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, łącznie 18 osób. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
Część teoretyczna ukierunkowana została na omawianie zagadnień formalno ? prawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb
i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji.
Cześć praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni na kilka oddzielnych zespołów realizowali symulowane działanie ratownicze koordynowane na poziomie taktycznym.
Zajęcia poprowadzone zostały przez funkcjonariuszy SA PSP w Poznaniu wspomaganych przez przedstawiciela KM PSP w Poznaniu Pana mł. bryg. Jarosława Zamelczyka, który poprowadził wykład na temat taktycznych aspektów działania ratowniczego na rzeczywistym przykładzie, opisując organizację działań ratowniczych po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Ponadto zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej korzystano z wiedzy i umiejętności rzecznika prasowego KM PSP w Poznaniu Pana st.kpt. Michała Kucierskiego, który podzielił się z uczestnikami niezwykle istotnymi uwagami dotyczącymi zasad współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej
z mediami na miejscu zdarzenia. Istotnym wątkiem szkolenia było również zaangażowanie
w przeprowadzenie zajęć st.kpt. Marcina Wróblewskiego z KP PSP w Chojnicach, który zajął się omówieniem aspektów metodycznych organizacji łączności radiowej podczas działań ratowniczych na poziomie taktycznym oraz dokonał prezentacji kompanijnego samochodu dowodzenia i łączności stanowiącego wyposażenie KP PSP w Chojnicach

Opracowanie: mł.bryg. Przemysław Berus - SA PSP w Poznaniu


Galeria